Loader text

Obsługa najmu nieruchomości w Warszawie

Immo Polska
slide1
Obowiązkowość i kunszt w codziennym działaniu
slide2
Profesjonalna obsługa najmu to nasze rzemiosło
slide3
Lata doświadczeń, kapitał zaufania
slide2a
Każda nieruchomość jest unikalna, podobnie jak jej właściciel i najemca
slide5
Jakość, a nie ilość

IMMOPOLSKA jest marką, która od 2007 r. sygnuje jakość, odpowiedzialność i ciągłość w zapewnieniu pełnego zakresu obsługi warszawskich nieruchomości przeznaczonych na wynajem.

IMMOPOLSKA to niezależne, lokalne biuro nieruchomości, które oprócz zarządzania najmem – administrowania mieszkaniami na wynajem – proponuje także wachlarz usług „à la carte”: pośrednictwo w transakcjach kupna-sprzedaży oraz najmu domów i mieszkań, doradztwo, opracowywanie scenariuszy inwestycyjnych w nieruchomości pod wynajem. dowiedz się więcej o firmie

Obsługa najmu, inaczej zarządzanie najmem czy administrowanie mieszkaniami, to zlecenie zarządzania swoimi nieruchomościami na wynajem wyspecjalizowanej, zaufanej firmie posiadającej w tym zakresie potwierdzone doświadczenie.

Dzięki przekazaniu nieruchomości w zarząd właściciel pozbywa się kłopotów związanych z kontaktami z najemcą, codziennym nadzorem, rozliczeniami czy sprawami napraw. Na świecie obsługa najmu jest dominującą formą zapewnienia sobie przez właściciela należytego nadzoru nad swoimi nieruchomościami, których najmem zarządza zaufany profesjonalista. więcej o obsłudze najmu

Nasze doświadczenie w obsłudze właścicieli nieruchomości to pokaźna baza informacji o ich potrzebach. Dzięki zebraniu ich w jednym miejscu możecie Państwo uzyskać wiele cennych wskazówek przy planowaniu wynajęcia Państwa nieruchomości. informacje dla właścicieli

Najemcy są w centrum naszej uwagi. Opieramy współpracę z najemcą na wzajemnym szacunku i jasnych regułach, które zawarte są w czytelnych i zrozumiałych umowach najmu. Co powinien wiedzieć najemca, zanim podpisze taką umowę? informacje dla najemców

Obecnie IMMOPOLSKA zarządza nieruchomościami położonymi w Warszawie. Na naszej witrynie prezentujemy wybrane wolne obiekty. Nieruchomości tych nie znajdziecie Państwo w ofercie innych biur nieruchomości, gdyż w większości przypadków, zgodnie z wolą ich właścicieli, oferujemy je na wyłączność.przejdź do listy aktualnych ofert

Postawcie Państwo na doświadczenie i odpowiedzialność powierzając firmie IMMOPOLSKA obsługę najmu Waszych nieruchomości. Wśród obsługiwanych przez nas obiektów są zarówno małe mieszkania (od 30 m2 wzwyż), jak i luksusowe domy z segmentu premium. Każdy klient spotka się z naszą pełną uwagą i poświęceniem, otrzymując rozwiązanie dopasowane do jego indywidualnych potrzeb, przy zapewnieniu całkowitej dyskrecji. W przypadku umów na zarządzanie najmem większych obiektów, takich jak kamienica czy budynek biurowy, będziemy mogli zaproponować nasze usług na preferencyjnych warunkach
zgłoś nieruchomość przejdź do strony kontakt

O obsłudze najmu

Obsługa najmu, lub inaczej zarządzanie najmem lub administrowanie mieszkaniami, polega na wyręczeniu właściciela nieruchomości we wszelkich czynnościach związanych z jego wynajęciem oraz późniejszym nadzorem nad przebiegiem umowy najmu.

Obsługa najmu to przede wszystkim:

 • poszukiwanie najemcy polegające na przygotowaniu oferty, umieszczeniu ogłoszeń na portalach internetowych oraz wśród współpracujących biur nieruchomości, organizowaniu wizyt w mieszkaniu, przedstawieniu właścicielowi potencjalnych kandydatów na najemców i prowadzeniu negocjacji; etap ten zawiera także weryfikację kandydatury pod kątem ryzyka nierzetelności w podejściu do zobowiązań finansowych,
 • zawarcie umowy najmu w imieniu właściciela, przekazanie lokalu najemcy wraz ze szczegółowym protokołem zdawczo-odbiorczym,
 • obsługa przepływów finansowych pomiędzy właścicielem, najemcą, wspólnotą mieszkaniową lub spółdzielnią, dostawcami usług, bankiem kredytującym nieruchomość oraz urzędem skarbowym; dbamy o terminowe opłacanie wszystkich opłat miesięcznych, a także nadchodzących faktur za usługi, których abonentem pozostaje właściciel mieszkania,
 • dbanie o należyty stan lokalu poprzez coroczny nadzór nad przebiegiem umowy najmu,
 • końcowe rozliczenie mediów z najemcą, które odbywa się na podstawie stanów liczników i stawek cen stosowanych przez dostawców w okresie trwania umowy najmu,
 • bieżąca obsługa techniczna mieszkania w zakresie organizowania przeglądów, drobnych napraw i konserwacji, w tym pomoc najemcy w zorganizowaniu napraw awarii wynikłych z jego winy,
 • organizowanie prac remontowych i malowania w okresach pomiędzy najmem,
 • okresowe pisemne sprawozdanie dla właściciela obejmujące wszystkie wpływy i wydatki związane z obsługiwanym mieszkaniem,
 • okresowe pisemne sprawozdanie dla najemcy zawierające saldo zaliczek na media po uwzględnieniu zapłaconych dotychczas kosztów.

Niektóre z korzyści wynikające z przekazania wynajmowanego mieszkania w obsługę profesjonalnej firmie to:

 • oszczędność czasu potrzebnego na poszukiwanie najemcy i nadzór nad mieszkaniem,
 • uwolnienie się od konieczności bezpośrednich kontaktów z najemcą, które dla wielu właścicieli, ale także najemców, są poważną uciążliwością,
 • minimalizacja ryzyka wynajęcia nieruchomości niewłaściwemu najemcy, co jest wynikiem procesu jego poszukiwania i późniejszej weryfikacji, podczas której stosujemy wielorakie kryteria, także opierające się na dotychczas zebranym doświadczeniu firmy i sylwetkach dotychczasowych najemców,
 • opieka nad mieszkaniem, dbanie o należyty stan lokalu poprzez coroczny nadzór nad przebiegiem umowy najmu,
 • profesjonalny nadzór nad terminowością wpłat od najemców, rozwiązania promujące rzetelność finansową najemców,
 • pełna kontrola nad terminowością dokonywania comiesięcznych opłat do wspólnot i spółdzielni oraz dostawców mediów,
 • dokumentacja finansowa gromadzona w jednym miejscu, chronologicznie, dostępna w każdym momencie w postaci papierowej bądź elektronicznej,
 • comiesięczne zasilenie rachunku właściciela kwotą netto wolną od jakichkolwiek obciążeń, po uregulowaniu wszelkich rachunków i zaliczek na podatek dochodowy,
 • faktura za usługę dokumentująca poniesione koszty obsługi lokalu – ważne dla tych z Państwa, którzy potrzebują udokumentować poniesione koszty.
Oto do kogo w szczególności adresujemy nasze usługi

do osób przebywających za granicą, a posiadających w Warszawie mieszkanie lub dom nadające się pod wynajem,

do prywatnych inwestorów posiadających jedno lub więcej mieszkań, lokali użytkowych, garaży lub domów przeznaczonych na wynajem,

do właścicieli kamienic wielolokalowych lub posiadaczy udziałów w takich kamienicach,

do deweloperów zainteresowanych wynajęciem swoich lokali, mieszkalnych i użytkowych,

do firm i banków posiadających w swoich aktywach nieruchomości na wynajem.

Podstawą do świadczenia usługi jest umowa o zarządzanie nieruchomością oraz pełnomocnictwo od właściciela do wykonywania czynności objętych umową. Nasze wynagrodzenie ma formę prowizji i jest obliczane jako procent od środków inkasowanych od najemcy. Firma wystawia faktury za wszystkie swoje usługi.

Nasza firma prowadzi obsługę najmu wyłącznie długoterminowego, a więc trwającego co najmniej 1 rok. Jedynie w przypadkach losowych okres ten może ulec skróceniu. Ze względu na poczucie odpowiedzialności zarówno wobec właścicieli, jak i najemców, nie podejmujemy się obsługi najmu mieszkań „na pokoje”.

Obsługa najmu nie jest tym samym, czym jest wynajmowanie nieruchomości w celu jej dalszego podnajmowania. W przypadku firmy IMMOPOLSKA proponujemy jedynie obsługę najmu, a więc przekazanie przez właściciela nieruchomości w zarząd jego pełnomocnikowi, którym jest IMMOPOLSKA. Dlatego każda umowa najmu nieruchomości w naszym zarządzie jest zawierana pomiędzy jej właścicielem, reprezentowanym przez naszą firmę, a najemcą. Nasza firma nie najmuje mieszkań od właścicieli i nie podnajmuje ich najemcom.

Dla właściciela

Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez właścicieli mieszkań na wynajem. Jeśli Państwa pytania nie ma jeszcze na naszej liście, prosimy nam je zgłosić, a odpowiedź pojawi się poniżej.kontakt / uzyskaj informacje

Zasady współpracy z biurem obsługi najmu

Jak od strony formalnej wygląda współpraca z waszą firmą?

Właściciel nieruchomości podpisuje umowę o zarządzanie nieruchomością, której częścią jest także pełnomocnictwo dla naszej firmy do zawierania w jego imieniu umów najmu oraz wykonywania tzw. czynności zwykłego zarządu, czyli podejmowania prostych decyzji związanych z zapewnieniem prawidłowego bieżącego funkcjonowania nieruchomości.

Czy pełnomocnictwo do zarządzania powinno mieć formę aktu notarialnego?

Nie ma wymogu, aby pełnomocnictwo do wykonywania czynności związanych z wynajęciem nieruchomości oraz jej obsługą miało formę aktu notarialnego. Zdarza się jednak, że właściciele udzielają nam pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, co zwiększa wiarygodność pełnomocnika w oczach potencjalnych najemców i pomaga sprawniej wynająć nieruchomość.

Jakie są etapy rozpoczęcia współpracy?

Najczęściej nawiązanie współpracy przebiega następująco:

1. Kontakt właściciela z biurem – uzyskanie podstawowych informacji o usługach.
2. Spotkanie w mieszkaniu przeznaczonym do wynajmowania.
3. Praca nad projektem umowy o zarządzanie nieruchomością, zebranie danych o nieruchomości i jej stanie prawnym.
4. Zawarcie umowy o zarządzanie nieruchomością.
5. Protokolarne przekazanie nieruchomości, kluczy, pilotów, dokumentacji, itp.
6. Poszukiwanie najemcy.
7. Zawarcie umowy najmu i wydanie lokalu najemcy.

Ile kosztują wasze usługi?

Firma stosuje dwa warianty naliczania wynagrodzenia:

1. Wariant ze stałą opłatą miesięczną za okres, w którym mieszkanie pozostaje wynajęte.
2. Wariant z prowizją za wynajęcie mieszkania, a następnie z obniżoną opłatą miesięczną za okres, w którym mieszkanie pozostaje wynajęte.

Wszelkie opłaty są proporcjonalne do wpływów uzyskiwanych z nieruchomości. Wyboru wariantu naliczania wynagrodzenia dokonuje właściciel mieszkania w momencie zawierania umowy o zarządzanie. Wariant można zmienić przy każdym kolejnym najemcy. Za okres, gdy mieszkanie pozostaje niewynajęte (pomiędzy poprzednim a kolejnym najemcą) opłaty nie są pobierane.

Czy wasza firma jest ubezpieczona?

Tak, firma posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z zakresu:
– świadczenia usług zarządzania nieruchomościami,
– świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
– świadczenia usług księgowych.

Nieruchomość – przedmiot najmu

Jakie cechy powinno spełniać mieszkanie przeznaczone na wynajem?

Wszystko zależy od segmentu najemców, do którego chcielibyśmy skierować naszą ofertę. Biorąc jednak pod uwagę uśrednione oczekiwania najemców, idealne mieszkanie powinno być:
dobrze zlokalizowane: w pobliżu komunikacji miejskiej, w dzielnicach centralnych i okalających centrum, przy terenach rekreacji,
– stosunkowo małe: kawalerka lub dwa pokoje, bez pomieszczeń przechodnich, z oddzielną kuchnią, a najlepiej także oddzielnym WC,
praktyczne: najemcy oczekują pojemnych szaf na ubrania, wyposażenia w sprzęt AGD, dobrego wykorzystania istniejącej przestrzeni, braku strat w postaci dużych pustych przedpokoi, korytarzy, itp.
neutralne estetycznie: pomalowane na neutralne, jasne kolory, czyste, nasłonecznione.

Czy powinienem umeblować mieszkanie przed wynajęciem?

Nie ma takiej konieczności, szczególnie gdy mieszkanie ma 3 lub więcej pokoi. Najemcy większych mieszkań często posiadają swoje meble.

W przypadku mniejszych mieszkań jest bardziej prawdopodobne, że najemca będzie oczekiwać mebli, lecz z decyzją o ich zakupie lepiej poczekać, aż pojawi się osoba zainteresowana i wraz z nią ustalić zakres umeblowania. Warto jednak mieć przygotowany budżet na domeblowanie.

Moje mieszkanie jest w stylu lat 70. - czy uda się je wynająć?

Na pewno tak, jednak czynnikiem, który o tym zdecyduje, będzie czynsz najmu, którego będzie oczekiwać właściciel. Gdy proponowana cena jest wygórowana w stosunku do poziomu rynkowego, mieszkanie będzie trudniej wynająć. Jeśli jednak cena zostanie ustalona na atrakcyjnym poziomie, każdą nieruchomość uda się wynająć. Straty właściciela związane z przestojem związanym z zawyżoną ceną są często o wiele wyższe niż ubytek w przychodzie związany z przystaniem właściciela na obniżenie poziomu czynszu najmu.

Mam mieszkanie do wynajęcia na pokoje - ile mogę uzyskać z czynszu najmu?

Nasza firma nie podejmuje się obsługi mieszkań, które miałby być wynajmowane na pokoje.

Czy mogę oddać w obsługę najmu mieszkanie, w którym jest już najemca?

Tak, przyjmujemy w zarząd mieszkania i lokale z trwającą umową najmu. W przypadku, gdy właściciel podejmuje taką decyzję ze względu na piętrzące się problemy z najemcą ważne jest, aby dokładnie wyjaśnić sytuację i stan aktualny, co pomoże nam najlepiej wybrać drogę do zażegnania pogłębiania się konfliktu.

Sprawy finansowe

Jak wygląda obieg pieniędzy pomiędzy najemcą a właścicielem?

Środki, które comiesięcznie wpłaca najemca z tytułu czynszu najmu i zaliczki na opłaty licznikowe, trafiają na specjalny rachunek bankowy. Z tego rachunku są opłacane należności do wspólnoty mieszkaniowej, a także opłaty za media oraz wszelkie inne opłaty, których płacenie zlecił nam właściciel. Następnie pozostała kwota jest przekazywana na rachunek właściciela.

W ten sposób właściciel otrzymuje środki “netto”, którymi może dowolnie dysponować, gdyż wszelkie opłaty zostały już wcześniej uregulowane przez naszą firmę. Wyjątek stanowią podatki, choć istnieje też możliwość, aby to nasza firma obliczała i wpłacała w imieniu właściciela należny podatek dochodowy.

Czy przyjmujecie wpłaty oraz realizujecie wypłaty w gotówce?

Firma nie prowadzi obrotu gotówkowego – wszelkie transakcje są wykonywane bezgotówkowo, w formie przelewów bankowych.

Czy firma opłaca za właściciela wszystkie podatki?

Na wyraźne życzenie właściciela istnieje możliwość obliczania oraz wpłacania zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy (PIT-28). Obsługa podatkowa stanowi część zakresu naszych czynności określonych umową o zarządzanie i nie naliczamy za to dodatkowego wynagrodzenia.

Jak mogę sprawdzić, czy otrzymywane przeze mnie comiesięczne kwoty z najmu są prawidłowo wyliczone?

Każdy klient otrzymuje kwartalny raport finansowy, zawierający wszystkie wpływy i wydatki, które obciążają jego konto księgowe. Raport można też zamówić na dowolny dzień. W razie jakichkolwiek wątpliwości w firmie przechowywana jest pełna dokumentacja kosztów, zatem każdy z takich dokumentów jest dostępny do konsultacji przez właściciela.

Co w sytuacji, gdy najemca przestaje płacić?

Nasza polityka opiera się na budowaniu relacji z najemcami w taki sposób, by jeśli dojdzie do utraty stabilności finansowej lub jakiejkolwiek sytuacji losowej uniemożliwiającej dalsze regulowanie czynszu, informacja o tym trafia do nas jak najszybciej. Mamy wtedy możliwość odpowiednio wcześniej zareagować i zaproponować możliwie do zaakceptowania dla obu stron rozwiązania.

W przypadku, gdy mamy do czynienia nie tylko z opóźnianiem się płatności, ale także z trudnościami w kontakcie z najemcą, podejmujemy kroki formalno-prawne, zgodnie z wynikającą z naszego doświadczenia kolejnością czynności windykacyjnych. Ewentualny spór sądowy jest ewentualnością, do której – w warunkach najmu rynkowego – dochodzi bardzo rzadko.

Terminowość wpłat od najemców jest u nas pod ciągłą kontrolą i stosowanie się do wypracowanych od lat wewnętrznych procedur finansowych wyklucza sytuację, gdy brak płatności ucieka naszej uwadze i reakcji.

Osoba najemcy

Chciałbym wynająć mieszkanie obcokrajowcowi / parze / studentom / firmie, itp. Czy mogę to zastrzec w umowie o zarządzanie?

Przy każdej umowie najmu ostateczną decyzję co do kandydatury najemcy – za naszym pośrednictwem – podejmuje właściciel mieszkania. Staramy się każdorazowo konsultować się z właścicielem co do zainteresowanych najemców, także przekazując mu naszą rekomendację. Nie zawsze jednak udaje się w pełni zrealizować ewentualne życzenia właściciela co do profilu najemcy, na co może mieć także wpływ stan i charakter wynajmowanej nieruchomości.

Z tego powodu unikamy precyzowania w umowie o zarządzanie dokładnego profilu najemcy. Za każdym jednak razem to właściciel decyduje, czy dana kandydatura mu odpowiada.

Jak często mogę odwiedzać najemców?

Wynajmujący może dokonywać inspekcji mieszkania / nieruchomości w rozsądnych odstępach czasu, ale w taki sposób, aby nie zakłócać spokojnego posiadania najemcy i po uprzednim ustaleniu z nim terminu spotkania.

Dla utrzymania dobrych stosunków z najemcą warto jest z wyprzedzeniem ustalić szczegóły takiej wizyty. Zbyt częste oględziny mieszkania przez właściciela nie służą jednak budowaniu zaufania u najemcy. W przypadku mieszkań przekazanych naszej firmie w obsługę właściciel nie ma potrzeby osobistych wizyt w mieszkaniu.

Czy najemca ma prawo zameldować się w mieszkaniu bez mojej zgody?

Obowiązek meldunkowy jest nadal w mocy i wynika z obowiązującego prawa, zatem każdy – także najemca – podlega obowiązkowi meldunkowemu. Czasowe zamieszkiwanie w najmowanym mieszkaniu rodzi u najemcy ustawowy obowiązek zgłoszenia tego faktu w urzędzie gminy. Rola właściciela mieszkania sprowadza się do potwierdzenia przebywania tam najemcy i nie jest to przywilej, lecz obowiązek.

Czy firma utrzymuje regularny kontakt z najemcami?

Jeśli wpłaty regulowane są terminowo i nie otrzymujemy żadnych niepokojących sygnałów od sąsiadów czy administracji budynku, nasz kontakt następuje przy okazji przypominania o terminach różnych obowiązkowych przeglądów technicznych oraz prac prowadzonych w budynku. Najemcy proszeni są o odsyłanie do nas korespondencji, która trafia do skrzynki pocztowej, odpowiednio wcześniej staramy się uzyskać informacje o ewentualnej chęci przedłużenia umowy na kolejny okres.

Kontaktujemy się z najemcami zawsze, gdy nie uregulują terminowo opłat, lub na koncie wpłacanych zaliczek eksploatacyjnych pojawia się ujemne saldo.

Naprawy, stan techniczny

Kto pokrywa koszt ewentualnych napraw sprzętu AGD w mieszkaniu?

Generalną zasadą przy ustalaniu tego, która strona umowy najmu pokrywa koszty naprawy AGD, jest ustalenie źródła usterki:
– jeśli jest ona spowodowana starzeniem się normalnie użytkowanego sprzętu lub osiągnięciem wysokiego stopnia zużycia powodującego awarię, wtedy naprawa bądź wymiana sprzętu obciąża właściciela.
– jeśli usterkę spowodował najemca poprzez nieprawidłowe użytkowanie, wtedy to on musi pokryć koszty naprawy.

Jeśli w czasie najmu dochodzi do jakieś awarii, najemca zgłasza to w pierwszej kolejności do nas, staramy się ustalić przyczynę usterki i po uzgodnieniu z autoryzowanym serwisem producenta oraz właścicielami zakresu naprawy oraz szacowanego kosztu, wystawiamy zlecenie.

Co w sytuacji, gdy kaucja nie wystarczy na pokrycie kosztów koniecznych napraw po wyprowadzeniu się najemcy?

Staramy się uniknąć takiej sytuacji proponując najemcom spotkanie na przynajmniej miesiąc przed ich wyprowadzeniem się w celu weryfikacji stanu mieszkania i wskazania ewentualnych usterek, które należałoby usunąć przed zwrotem lokalu. Jeśli pojawią się usterki mogące mieć związek z przyszłymi wydatkami, omawiamy je z właścicielami.

Najczęściej, gdy dochodzi do uszkodzeń a najemcę obciążają jakieś dodatkowe koszty, wiemy o nich wcześniej, niż w dniu odbioru nieruchomości. Dążymy wtedy do sytuacji, gdy najemca we własnym zakresie, jeszcze przed zwrotem mieszkania dokonuje wszystkich napraw. W razie potrzeby możemy pomóc polecając sprawdzonych fachowców.

Jaki jest zakres napraw obciążających najemcę, a jaki właściciela?

Zakres napraw obciążających najemcę i właściciela określa ustawa. W przypadku najemcy, należą do niego drobne naprawy i konserwacja sprzętów i wyposażenia mieszkania, do których ma on dostęp. Natomiast po stronie właściciela – co do zasady – są wydatki związane z wszelkimi remontami, wymianą instalacji, stolarki, trwałego wyposażenia mieszkania.

Dla najemcy

Naszym zdaniem tajemnica efektywnego zarządzania nieruchomościami na wynajem to w pierwszej kolejności umiejętność właściwej współpracy z najemcami. Doświadczenie pokazało, że budowanie wzajemnych relacji z najemcami opartych na wzajemnym szacunku i poszanowaniu wspólnych reguł daje najlepsze rezultaty dla wszystkich stron umowy najmu.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez naszych najemców pytania. Jeśli Państwa pytania nie ma jeszcze na naszej liście, prosimy o kontakt, chętnie je zamieścimy. kontakt / uzyskaj informacje

Czynsz, opłaty

Ile potrzebuję pieniędzy na początek najmu?

Przed wydaniem kluczy do mieszkania właściciele oczekują wpłaty: (i) kaucji gwarancyjnej, która najczęściej wynosi równowartość jednomiesięcznego czynszu, (ii) czynszu najmu za pierwszy miesiąc lub pro rata jeśli jest to niepełny miesiąc, (iii) zaliczki na opłaty licznikowe za pierwszy miesiąc najmu. Natomiast prowizja biura jest należna w terminie do trzech dni roboczych od daty podpisania umowy najmu.

Czy właściciel może podnieść czynsz w trakcie umowy?

Jeśli umowa jest zawarta na czas określony, to jej warunki nie mogą być zmieniane bez porozumienia stron. Z reguły nie dochodzi do takich sytuacji, by w trakcie trwania umowy doszło do jakiś istotnych powodów podwyższenia czynszu najmu. Jeśli właściciel planuje podnieść czynsz lub zwiększy się ma wysokość zaliczki/ryczałtu na świadczenia, najemca informowany jest o tym na dwa miesiące przed datą końca umowy.

Jak się rozlicza rachunki i co jaki czas?

Najemca co miesiąc wpłaca zaliczkę na opłaty licznikowe, która gromadzi się na jego koncie księgowym i służy pokrywaniu przez naszą firmę kosztów za media. Kosztami takimi są np. kwoty naliczeń z administracji budynku co do opłat za wodę, ogrzewanie, wywóz śmieci, ale także kwoty z faktur za prąd i gaz. Na każdy moment najemca może zwrócić się z prośbą o informację, jaki jest aktualny stan jego zaliczki po uwzględnieniu zapłacenia powyższych kosztów. Trzeba mieć jednak świadomość, że aktualny stan zaliczki nie będzie uwzględniał realnego kosztu zużytych świadczeń, bo ich rozliczenie może nastąpić wyłącznie po odczytaniu liczników i obliczeniu na tej podstawie rzeczywistego kosztu zużytej wody czy prądu, zgodnie ze stawką od dostawcy.

Dlatego na koniec umowy, przy zdaniu mieszkania, przeprowadza się rozliczenie ostateczne. Wtedy bowiem znany jest końcowy stan liczników i jego porównanie ze stanem początkowym, spisanym przy wydaniu kluczy, pozwala dokładnie ocenić, jakie było rzeczywiste zużycie. Wartość takiego zużycia jest obliczana w oparciu o stawki od dostawcy stosowane na fakturach lub w najaktualniejszych rozliczeniach dostarczonych przez wspólnoty. Dzięki temu najemca zostaje obciążony wyłącznie kosztem faktycznie zużytych mediów. Wpłacona zaliczka jest wtedy rozliczona ostatecznie, a różnica rozliczenia wraca do najemcy lub stanowi dla niego niedopłatę, którą powinien pokryć.

Jak się rozlicza rachunki, gdy zamiast zaliczki na świadczenia mam w umowie ryczałt?

W niektórych przypadkach właściciele mieszkań decydują się na pobieranie od najemcy ryczałtu za świadczenia. Zastosowanie ryczałtu powoduje, że najemca co miesiąc płaci niezmienną kwotę za świadczenia (woda, ogrzewanie, prąd, itp.) i umawia się z właścicielem, że ta kwota nie będzie z nim rozliczana. Inaczej mówiąc, jeśli faktyczne zużycie mediów będzie wyższe niż ryczałt, różnicę będzie musiał pokryć właściciel, a jeśli będzie niższe, to właściciel będzie mógł zatrzymać nadwyżkę.
W praktyce takie rozwiązanie doskonale sprawdza się w mniejszych mieszkaniach, gdzie dzięki stosowaniu ryczałtu nie trzeba prowadzić rozliczeń kosztów świadczeń. Jeśli umowa oparta o ryczałt jest przedłużana, dokonujemy analizy dotychczasowych kosztów i dostosowujemy poziom ryczałtu do uśrednionych kosztów rzeczywistych.

Czy w okresie wakacyjnym, gdy nie będzie mnie w mieszkaniu, mogę nie płacić czynszu, lub płacić mniej?

Każdy miesiąc z 12 jakie przewiduje okres najmu z punktu widzenia wynajmującego jest taki sam, niezależnie, czy najemca przebywa w mieszkaniu, czy poza nim. W okresie w którym nikogo nie ma i jest zerowe zużycie prądu, gazu i wody pojawia się nadwyżka wynikająca z wpłacanej co miesiąc zaliczki na świadczenia.

Co się dzieje, jeśli z jakiegoś powodu nie będę mógł uregulować opłat w terminie?

Jeśli pojawia się ryzyko opóźnienia z opłatami, prosimy możliwie jak najwcześniej nas o tym informować. W ten sposób możemy w porę uprzedzić właścicieli i nie dopuścić do powstania napięcia czy konfliktu. W sytuacji, gdy najemca, pomimo ustaleń co do daty planowanej wpłaty, nadal nie dokonuje przelewu lub urywa się z nim kontakt, rozpoczynamy procedurę przedwindykacyjną. Ważne jest zatem, że jeśli najemca utraci płynność finansową, to powinien w porę poinformować o tym właściciela, gdyż w sytuacji braku zadłużenia zawsze łatwiej jest znaleźć rozwiązanie polubowne.

Czy opłaty za ostatni miesiąc najmu mogą być pokryte z kaucji, jeśli w mieszkaniu nic nie uległo zniszczeniu?

Kaucja stanowi zabezpieczenie wyłącznie na wypadek pokrycia kosztów wynikających z niewłaściwego użytkowania, lub losowych zdarzeń, które wymagają naprawy. Nie służy ona nigdy jako pokrycie kosztów najmu za żaden miesiąc.

Często wyjeżdżam, a wiem, że muszę udostępnić mieszkanie przy spisywaniu liczników, co się dzieję, jak nie przekażę ich w porę?

Przekazywanie wskazań liczników znajdujących się w mieszkaniu jest obowiązkiem najemcy, a informacja o planowanych odczytach zawsze pojawia się z wyprzedzeniem. Bardzo często można przekazać je samodzielnie na podane numery telefonów, adresy email lub do naszego biura. W przypadku braku odczytu administracja dokona oszacowania, które może mieć wpływ na wysokość przyszłej zaliczki, którą będzie zobowiązany płacić najemca.

Umowa, sprawy formalne

Czy można wypowiedzieć umowę najmu na czas określony?

Umowa zawarta na czas określony w swojej istocie przewiduje już okres, na jaki jest zawarta. Jedynie gdy któraś ze stron nie przestrzega jej warunków, to tworzy to okoliczności, w których może ona zostać wypowiedziana. W praktyce jednak strony mogą przewidzieć okoliczności szczególne, kiedy wypowiedzenie umowy na czas określony będzie możliwe. Rozwiązaniem, które jest zawsze dostępne niezależnie od okoliczności jest porozumienie stron, do którego często odwołujemy się w naszej praktyce.

Jak często będzie mnie odwiedzał właściciel?

Z reguły właściciele nie mają powodów, by pojawiać się w wynajętych mieszkaniach a jeśli z jakiegoś powodu miałoby do tego dojść, to po wcześniejszym ustaleniu z najemcami terminu i w ich obecności.

Czy będę mieć jakiś kontakt z właścicielem mieszkania?

Z właścicielami mieszkań kontaktujecie się Państwo za naszym pośrednictwem. Jeśli z jakiegoś powodu najemcy będzie zależało na osobistym spotkaniu i właściciel będzie mógł to zrobić, może dojść do takiego spotkania.

Co to znaczy obsługa najmu?

Jest to usługa zarządzania nieruchomościami polegająca na terminowym regulowaniu opłat za mieszkanie, dbaniu o jego stan techniczny, utrzymywaniu kontaktu z najemcami. Innymi słowy jest to opieka nad mieszkaniami w imieniu ich właścicieli i pomoc najemcom we wszelkich sprawach związanych z użytkowaniem przez nich mieszkania.

Czy można podpisać umowę na dwa lata?

Umowy zawierane są najczęściej na okres 12 miesięcy i zarówno od strony właścicieli jak i najemców taki model się sprawdza. Nie stosujemy umów na dłuższe okresy.

Do mieszkania przynależy miejsce parkingowe w garażu, a nie posiadam samochodu i nie będę z niego korzystać, czy cena najmu przez to może być niższa?

Jeśli przedmiotem umowy najmu jest mieszkanie wraz z miejscem parkingowym najemca może, za zgodą właściciela, we własnym zakresie znaleźć osobę, której je podnajmie na okres nie dłuższy niż, okres głównej umowy najmu. Najskuteczniejsze jest przekazanie takiej informacji administratorowi, lub ochronie budynku, można powiesić ogłoszenie na tablicy informacyjnej.

Czy najemca może się ubezpieczyć od ewentualnych szkód, które mogą powstać w wynajmowanym mieszkaniu?

Należy podkreślić, że w trakcie umowy najmu mogą pojawić się szkody, za które odpowiedzialność finansowa spoczywa wyłącznie na najemcy. Firmy ubezpieczeniowe posiadają produkty pozwalające najemcy ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej wobec właściciela lub z tytułu posiadania różnego rodzaju mienia. Zawarcie umowy ubezpieczeniowej przez najemcę zależy od jego decyzji i aktualnie nie jest prawnym wymogiem do zawarcia umowy najmu.

Czy mogę wynająć komuś jeden pokój, jeśli zajdzie taka potrzeba?

Najemca nie powinien samowolnie podnajmować mieszkania lub jego części, jednak jeśli właściciel jest o takim zamiarze wcześniej poinformowany i wyrazi zgodę, to nie jest wykluczone.

Wyposażenie lokalu

Ile kompletów kluczy otrzymam?

Najemca otrzymuje tyle kompletów kluczy, ile osób jest przewidzianych w umowie najmu.

Czy robiona jest dokumentacja zdjęciowa przed wydaniem kluczy do mieszkania?

Przy spisywaniu protokołu z wydania lokalu robione są zdjęcia i dodawane do dokładnego opisu stanu mieszkania, uszkodzeń, itp. Dzięki temu najemcy mogą „spać spokojnie”, gdyż przy zwrocie mieszkania jest możliwość sprawdzenia, czy dane zniszczenie było widoczne w momencie wydania kluczy.

Czy można wstawiać swoje meble?

Można wstawić własne meble, jeśli najemca zamierza zabrać ze sobą wyprowadzając się, wtedy właściciele nie mają nic przeciwko temu.

Czy można usunąć meble z mieszkania, które w nim są w momencie rozpoczęcia umowy?

Zdarza się, że najemcy chcą pozbyć się mebli będących na wyposażeniu, a zatem należących do właściciela mieszkania. W takiej sytuacji:

– dobrze jest skonsultować sprawę z właścicielem, aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień, szczególnie, że usuwane sprzęty mogą mieć inną wartość dla najemcy, a inną dla wynajmującego,

– najemca musi znaleźć miejsce, gdzie przy zachowaniu właściwych warunków (temperatura, wilgotność) przechowa meble, a później wstawi je z powrotem, wszystko na własny koszt,

– w niektórych przypadkach właściciel sam organizuje zabranie niepotrzebnego sprzętu, bądź wyraża zgodę na jego wyrzucenie czy oddanie.

Czy właściciel może kupić mi telewizor?

Zdarza się, że przed podpisaniem umowy najemca poprosi o doposażenie mieszkania w jakiś dodatkowy sprzęt AGD czy RTV albo określony mebel i właściciel wyrazi na to zgodę, trzeba to jednak wcześniej dokładnie ustalić. Jeśli najemca zakupuje coś we własnym zakresie, to po zakończeniu umowy zabiera to ze sobą.

Czy jeśli kupię meble, to właściciel mi za nie zwróci, kiedy się będę wyprowadzać?

Meble zakupione przez najemcę, bez konsultacji z właścicielem powinny zostać zabrane z mieszkania po wyprowadzeniu się najemcy. Można zaproponować właścicielowi odkupienie mebli, które się zakupiło w czasie najmu, wtedy decyzja należy już wyłącznie do właściciela.

Oświetlenie LED jest dużo bardziej oszczędne, czy właściciel mógłby wymienić w mieszkaniu wszystkie żarówki na energooszczędne takiego typu?

Obecnie jest duża różnorodność możliwości dobierania oświetlenia według własnych preferencji, dlatego sugerujemy zakup takich żarówek we własnym zakresie i przy opuszczaniu mieszkania zabranie ich ze sobą. Właściciel nie ma obowiązku wyposażania mieszkania w określony typ żarówek.

Czy można na balkonie zamocować siatkę przeciw ptakom?

W przypadku siatek na ptaki dobrze jest uzyskać najpierw zgodę administracji budynku, gdyż czasem tego typu instalacje podlegają określonym wytycznym, np. siatka musi być biała a nie szara, albo mocowana od wewnątrz konstrukcji balkonu a nie od zewnątrz itp. Właściciel nie ma obowiązku finansowania takiego dodatkowego wyposażenia.

Czy jak zniszczy się jakiś mebel, który jest w mieszkaniu, to właściciel kupi mi nowy?

Każda sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie, kierujemy się racjonalnym i logicznym wyjaśnieniem przyczyny zniszczenia – jeśli mebel popsuje się, ponieważ był niewłaściwie używany, został połamany, itp. , najemca pokrywa koszt naprawy / zakupu nowego. Jeśli okaże się, że jego trwałość pogorszyła się z powodu normalnego używania, właściciel powinien zapewnić nowy na jego miejsce.

Zasady współżycia sąsiedzkiego

Co się dzieję, gdy trafi się na hałaśliwych sąsiadów?

W takiej sytuacji, jeśli zakłócana jest cisza nocna lub dochodzi do jakiś incydentów, należy powiadamiać odpowiednie służby: Straż Miejską lub Policję. Jeśli ktoś np. zbyt głośno słucha muzyki w ciągu dnia, słychać szczekanie psa, prace remontowe przeciągają się do późniejszych godzin wieczornych itp., najskuteczniej jest grzecznie zwrócić uwagę lub poprosić o to administratora budynku (numer telefonu administratora z zasady powinien być umieszczony na tablicy informacyjnej w okolicy wejścia). Musimy pamiętać, że nie tylko nam pewne rzeczy mogą przeszkadzać i osoby które przyczyniają się do utrudniania życia sąsiadom po pewnym czasie zaczynają się stosować do wspólnych i powszechnie uznanych dobrych obyczajów.

Jeśli najemca sam spodziewa się większej grupy gości, bądź organizuje jakieś przyjęcie, to wskazane i praktykowane jest wcześniejsze informowanie o tym zamiarze najbliższych sąsiadów. Pozwala to uniknąć popsucia sobie relacji z często widywanymi, a zdarza się że również pomocnymi osobami.

Czy posiadając zwierzęta można wynająć mieszkanie?

Jeśli właściciel nie ma nic przeciwko temu, to posiadanie zwierząt domowych nie wyklucza kandydatury najemcy. Bardzo istotne jest, żeby wprowadzając się z jakimś zwierzęciem zapewnić mu właściwe warunki i dbając o czystość, higienę i dobre relacje z sąsiadami. Jeśli zwierzę powoduje uciążliwości dla innych mieszkańców budynku (np.: wycie, załatwianie potrzeb na klatce, agresywność, itp.), konsekwencje takiej sytuacji spoczywają wyłącznie na najemcy i mogą być powodem wypowiedzenia umowy najmu.

Czy muszę kogoś informować, gdy podczas mojej nieobecności z mieszkania będą korzystać moi znajomi albo ktoś z rodziny?

Na wypadek jakiejś nieprzewidzianej sytuacji losowej dobrze jest przekazać nam informacje o dłuższej nieobecności w mieszkaniu, lub kontakt do osoby w nim czasowo przebywającej. Nie jest to obowiązek najemcy, lecz na wszelki wypadek byłoby to wskazane. Należy przestrzegać, aby w takim przypadku w mieszkaniu nie przebywało więcej osób, niż zostało to ustalone w umowie najmu. Ważne jest, aby osoby goszczące w mieszkaniu nie zakłócały spokoju innym mieszkańcom budynku.

Sprawy techniczne

Co robić, gdy w mieszkaniu pojawi się jakaś usterka techniczna?

W takiej sytuacji najlepiej jest najpierw zadzwonić do nas z informacją, by wstępnie zorientować się gdzie kierować dalsze kroki. Postaramy się znaleźć najprostsze wyjście, lub wezwać fachowca z odpowiednimi kwalifikacjami. Często się zdarza, że już spotkaliśmy się z podobnym zdarzeniem i rozwiązania są w zasięgu ręki najemcy. Jeśli nie, to korzystamy z autoryzowanego serwisu producenta danej marki.

Czy mogę pomalować mieszkanie we własnym guście?

W takim wypadku zawsze trzeba uzgodnić z właścicielami ewentualne malowanie mieszkania oraz jaskrawość kolorów których zamierza się użyć. Najemca powinien liczyć się również z tym, że właściciel może oczekiwać przywrócenia na koniec umowy takiego koloru, jak był w dniu wydania lokalu.

W umowie jest mowa o „drobnych naprawach i konserwacji” mieszkania, jak mam to rozumieć?

„Drobne naprawy i konserwacja” mieszkania są to sprawy, które dotyczą niewielkich usterek, jakie mogą się pojawić w trakcie użytkowania, np. może obluzować się klamka, uchwyt przy jakimś meblu, wysunie się uszczelka w wylewce baterii kuchennej, itp. Jest wiele takich drobnych rzeczy, z którymi przy niewielkim wkładzie własnym najemca może sobie bez trudu poradzić, a pojawienie się tego typu usterek wynika z tego, że czegoś się normalnie używa.

„Konserwacją” mieszkania jest np. stosowanie właściwych dla danych powierzchni środków czystości, stosowanie co jakiś czas środków udrażniających kanalizację, mycie okien i drzwi, wymiana wkładów w okapach wentylacyjnych, uszczelek, baterii, itp. Do czynności konserwacji należy także rutynowy coroczny przegląd okresowy pieca gazowego, jeśli mieszkanie jest w niego wyposażone.

Istotne jest, żeby najemca miał świadomość, że jeśli z czymś sobie nie będzie mógł poradzić, bądź nie będzie wiedział jak naprawić daną usterkę, powinien się z nami skontaktować. Z większością rzeczy, jakie mogą się zadziać w mieszkaniach, mieliśmy już do czynienia, więc dzielimy się pomysłami i podpowiadamy sprawdzone rozwiązania.

Niezależnie przeprowadzane są również okresowe przeglądy istniejącej w budynku instalacji gazowej, grzewczej, wentylacyjnej, czy elektrycznej, za które odpowiedzialny jest administrator nieruchomości, a najemca ma wtedy obowiązek udostępnić mieszkanie do przeprowadzenia takiej kontroli. Jeśli z przyczyn leżących po stronie najemcy nie udostępni on mieszkania, zostanie obciążony kosztem przeprowadzenia kontroli w innym terminie.

Jeśli na ścianach będą jakieś niewielkie zabrudzenia, to czy właściciel może mnie obciążyć za malowanie całego mieszkania?

Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia do których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno sanitarnym. Zabrudzenia, czy ślady wynikające z normalnego użytkowania nie są traktowane jak szkody, za które musi zapłacić najemca np. ślady na ścianach przy łóżkach, stołach, wieszakach, przy włącznikach światła, lekkie zarysowania podłogi w miejsca gdzie staja krzesła, stoły, itp. Inaczej jest, gdy np. dziecko namaluje obrazek na ścianie, lub gdy zabrudzenia są wyraźnie nie do zaakceptowania jako normalne użytkowanie, wtedy najemca pokrywa oszacowany koszt usunięcia śladów.

Najlepszym rozwiązaniem jest gdy najemcy we własnym zakresie usuwają ślady czy zabrudzenia przed zwróceniem mieszkania, dlatego zawsze proponujemy spotkanie przed końcem umowy w celu oszacowania jego stanu ogólnego i pomagamy wtedy w ocenie, na co najemca powinien zwrócić uwagę przed ostatecznym zdaniem mieszkania.

Inne pytania

Czy mogę parkować w garażu podziemnym samochód z instalacją LPG?

Bardzo często wewnętrzne przepisy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych nie zezwalają na parkowanie samochodów z instalacja gazową w garażach i parkingach podziemnych, ale każdorazowo trzeba o to zapytać administratora budynku.

Czy jak wyjadę na dłuższy czas, to może ktoś z Państwa firmy podlewać mi kwiaty?

Niestety nie mamy możliwości zaoferowania usług dodatkowych typu: podlewanie kwiatów, wyprowadzanie psów, karmienia kotów itp.

Słownik, definicje

Zaliczka na świadczenia

– jest to ustalona na podstawie wysokości naliczeń otrzymywanych od wspólnot/spółdzielni mieszkaniowych miesięczna kwota pieniędzy z której opłacane są: comiesięczne zaliczki za wodę wraz z odprowadzeniem ścieków, ogrzewanie i odbiór odpadów oraz faktury za prąd i gaz (jeśli jest w mieszkaniu). Zaliczka podlega rozliczaniu pomiędzy stronami na podstawie otrzymywanych faktur oraz rozliczeń ze wspólnoty/ spółdzielni mieszkaniowej. Na koniec umowy w rozliczeniu uwzględniane jest zużycie licznikowe, co gwarantuje, iż po ostatecznym rozliczeniu zaliczki najemca zapłaci wyłącznie za media, które zużył.

Ryczałt

– stała, comiesięczna kwota na pokrycie kosztów mediów, ustalona na podstawie dotychczasowego średniego kosztu świadczeń, które zużywane są w lokalu, takie jak np.: woda wraz z odprowadzeniem ścieków, ogrzewanie, odbiór odpadów, prąd czy gaz. Ryczałt nie podlega rozliczeniu.

Czynsz najmu

wysokość wynagrodzenia dla wynajmującego za przekazanie najemcy w użytkowanie należącego do niego lokalu. Pobierając czynsz najmu wynajmujący finansuje z tej kwoty różnego rodzaju opłaty, które na nim ciążą, takie jak np. podatek od nieruchomości, składka na fundusz remontowy budynku, opłaty eksploatacyjne naliczane przez wspólnotę mieszkaniową, itp.

Czynsz pro rata

– obliczenie wysokości czynszu proporcjonalnie do ilości dni, w ciągu których lokal jest w posiadaniu najemcy; stosuje się, gdy mieszkanie jest nie jest wydawane na początku miesiąca.

Odsetki ustawowe

– jest to forma odszkodowania z zwłokę w regulowaniu ustalonych w umowie opłat. Wysokość obowiązujących odsetek ustawowych określa rozporządzenie Rady Ministrów.

Kaucja gwarancyjna

– jest to zabezpieczenie finansowe dla wynajmującego, wpłacane przez najemcę w formie depozytu przed wydaniem kluczy do mieszkania. Kaucja gwarancyjna zostaje zwrócona najemcy w ciągu miesiąca po opuszczeniu przez niego lokalu (termin ustawowy), po potrąceniu ewentualnych kosztów przywrócenia lokalu do stanu, w jakim się znajdował w dniu podpisania umowy. Nie służy ona nigdy pokryciu zobowiązań najemcy z tytułu najmu lokalu za jakikolwiek okres najmu, w szczególności ostatni miesiąc najmu.

Wspólnota mieszkaniowa

– jest to ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości (zwykle jednego budynku wraz z otaczającym terenem).

Spółdzielnia mieszkaniowa

– spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem określonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie odpowiednich ustaw i zarejestrowanego statutu.

Pełnomocnictwo

– jest to czynność prawna, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające inną osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Na podstawie tego umocowania pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania (zastępstwa) mocodawcy, w zakresie określonym w pełnomocnictwie, w stosunkach prawnych z innymi podmiotami prawa.

Przeglądy okresowe

– mogą dotyczyć sprawdzenia instalacji wentylacyjnej, gazowej, elektrycznej lub centralnego ogrzewania. Osoba wyposażona w odpowiednie urządzenie pomiarowe sprawdza czy stan techniczny danej instalacji jest zgodny z przepisami i nie wymaga naprawy.

O firmie

IMMOPOLSKA to marka warszawskiego rynku nieruchomości tożsama z jakością, odpowiedzialnością i uczciwością.

Firma działa od 2007 r., początkowo jako jednoosobowa działalność gopodarcza, a obecnie jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • Zasięg lokalny
  IMMOPOLSKA jest lokalnym, niezależnym biurem nieruchomości, świadczącym usługę obsługi najmu długoterminowego. IMMOPOLSKA została założona i jest prowadzona przez licencjonowanego pośrednika i zarządcę nieruchomości, Rafała Przelaskowskiego. Działamy głównie w sektorze mieszkaniowym na terenie Warszawy.
 • Francuskie korzenie
  Inspiracją do powstania warszawskiej firmy o profilu zarządcy nieruchomości na wynajem stał się 7-mio letni pobyt w Paryżu, gdzie duża część nieruchomości mieszkalnych jest użytkowana w oparciu o umowę najmu długoterminowego. Zdecydowana większość tych umów jest zawierana w imieniu właścicieli poprzez liczne profesjonalne biura zarządu najmem o zasięgu lokalnym. Przez pierwszy rok biuro IMMOPOLSKA działało w Paryżu pod marką IMMOPOLOGNE, służąc poradą i praktyczną pomocą klientom francuskim zainteresowanym inwestowaniem w polski rynek nieruchomości, z wykorzystaniem podwyższonej w ówczesnym czasie rentowności z najmu oraz perspektywą wzrostu wartości nieruchomości w dłuższym okresie.
 • Najem długoterminowy
  Dziś podstawowym obszarem działalności firmy jest obsługa najmu długoterminowego lokali i domów należących zarówno do osób fizycznych, jak i firm. Obsługujemy nieruchomości położone w Warszawie. Działalność w tym zakresie rozpoczęła się w październiku 2007 roku. Przez półtora roku firma zarządzała także 64-lokalową wspólnotą mieszkaniową, co rozszerzyło zakres naszych doświadczeń o sprawy księgowości obiektu wielolokalowego, utrzymania infrastruktury technicznej budynku wyposażonego w urządzenia wspólne takie jak kotłownia, windy, system przeciwpożarowy oraz garaż z hydraulicznym systemem parkowania.
 • Mobilność, dostępność, poświęcenie
  Naszym atutem jest mobilność i krótki czas reakcji, co wynika z działania na ściśle określonym terytorialnie rynku, jakim jest Warszawa. Dzięki temu mamy możliwość poświęcenia czasu i uwagi każdemu klientowi, a także nieruchomości, którą nam on powierza.Drobiazgowo znamy każdy obiekt, którym zarządzamy, konfigurację jego pomieszczeń, szczegółowe wyposażenie, a często nawet także sąsiadów. W imieniu właściciela utrzymujemy spersonalizowane kontakty z każdym z najemców, a także z administracją poszczególnych budynków.
 • Usługi dodatkowe biura nieruchomości
  Dla swoich klientów IMMOPOLSKA proponuje także typowe usługi biura nieruchomości: pośrednictwo w transakcjach kupna-sprzedaży, najmu mieszkań, doradztwo, opracowywanie scenariuszy inwestycyjnych w nieruchomości pod wynajem. Działalność firmy jest w sposób nieprzerwany ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przewidzianym ustawowo dla pośrednictwa, zarządzania oraz świadczenia usług księgowych.
 • Stabilność w długim okresie
  Firma stawia na długofalową współpracę zarówno z właścicielami mieszkań, najemcami, jak i pracownikami. Pozwala to skuteczniej gromadzić doświadczenie i je następnie wykorzystywać, ogranicza rotację, zapewnia stabilne relacje między firmą a osobami, które ona obsługuje. Działamy w niewielkiej, uniwersalnej strukturze, unikając wysokich kosztów funkcjonowania firmy, premii członków zarządu czy rady nadzorczej. Ze względu na ryzyko konfliktu interesów firma nie obsługuje nieruchomości jej zespołu.
immo-biuro-home

IMMOPOLSKA ma siedzibę w Warszawie, przy ul. Kępnej 2 B, w pobliżu stacji metra Stadion. Zapraszamy klientów do odwiedzenia naszego biura, gdyż będziemy mogli wtedy w sposób wyczerpujący przedstawić firmę i nasze usługi. Mówimy po angielsku i francusku.

Prosimy o kontakt w celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji

kontakt / uzyskaj informacje

Zespół

Rafał Przelaskowski

Członek zarządu

T: 501 135 765

przelaskowski.rafal@immopolska.pl

Rafał jest absolwentem warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Posiada licencję zarządcy (nr 18641), pośrednika (nr 9165) oraz certyfikat księgowy (nr 52627-2011). Po 10 latach pracy w środowisku korporacyjnym założył w 2006 r. w Paryżu swoje pierwsze biuro nieruchomości IMMOPOLOGNE, obsługujące drobnych inwestorów francuskich zainteresowanych nieruchomościami w Polsce. W 2007 r. powstała IMMOPOLSKA z siedzibą w Warszawie.

“Prowadzenie biura nieruchomości to najbardziej interdyscyplinarne zajęcie, jakie przyszło mi wykonywać. Niezmiernie motywująca jest świadomość, że klienci obdarzyli naszą firmę prawdziwym zaufaniem przekazując nam w opiekę znaczną część swojego majątku.”

Rafał Pęk

Administrator

T: 606 791 502

pek.rafal@immopolska.pl

Rafał dołączył do zespołu firmy jako administrator w 2017 r. Jest osobą pierwszego kontaktu w sprawach administracyjno-technicznych zarówno dla właścicieli, jak i najemców. Ma doświadczenie techniczne, co daje mu przewagę w wielu sytuacjach. Potrafi słuchać i dzięki temu zrozumieć istotę problemów, które musi rozwiązywać przy codziennym administrowaniu portfelem nieruchomości.

“Po latach wykonywania pracy o charakterze technicznym postanowiłem spróbować sił na rynku nieruchomości, gdzie mam więcej okazji do kontaktów z ludźmi, a moje dotychczasowe doświadczenia pomagają mi szybciej rozwiązywać codzienne drobne wyzwania cieknącego kranu, z którymi nie każdy umie sobie poradzić.”

Anna Jeżak

Księgowość

T: 22 113 14 55

jezak.anna@immopolska.pl

Anna jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Zarządzanie i Gospodarowanie Nieruchomościami. Posiada licencję zarządcy. Przez 15 lat zdobywała doświadczenie w firmie zajmującej pozycję lidera rynku jako kontroler kredytowy, prowadząc rozliczenia kluczowych klientów i kontrolując procesy finansowe. Następnie swoje doświadczenie uzupełniła jako administratorka nieruchomości wspólnot mieszkaniowych na rynku warszawskim. Jest dokładna i dociekliwa.

“Zawsze czułam się doskonale w świecie cyfr, finansów i rozrachunków. Prowadząc księgowość firmy obsługującej najem widzę, jak ważna jest skrupulatność i staranność w kontaktach i pracy z właścicielami mieszkań oraz najemcami.”